คู่มือเกม Tree of Savior สำหรับผู้เล่นมือใหม่

แนะนำเกม Tree of Savior สำหรับผู้เล่นใหม่


สารบัญ


ความต้องการของระบบ


ระบบ Class- ระบบ Class ในเกม Tree of Savior เริ่มต้นจะมีอาชืพพื้นฐานให้เลือก 4 อาชืพ คือ Swordsman, Wizard, Archer และ Cleric เมื่ออยู่ในอาชืพระดับนี้จะเรียกว่าเป็นกลุ่มอาชืพ Circle 1 หลังจากเก็บเลเวลและเพิ่มค่า ประสบการณ์ก็จะเป็นการ Rank ของอาชืพนั้นและได้รับ Skill ใหม่ๆของอาชืพนั้นมาใช้ และเมื่อเพิ่ม Rank ได้ครบตามที่กำหนด ก็จะสามารถเลื่อนเป็นอาชืพระดับ Circle 2 ที่จะมีอาชืพใหม่ใหเลือกถึง 10 อาชีพ ที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น โดยสกิลของอาชืพเดิมจะยังคงอยู่ สรุปคือเกมส์นี้จะมีอาชืพที่แตกต่างกันกว่า 80 อาชีพและอาชืพที่ถูกเปิดแผยมาแล้ว มีดังนี้


ระบบ Skill


Swordsman Skills

Wizard Skills

Archer Skills

Cieric Skills


ระบบ Attribute


ระบบ Attribute เป็นทักษะความสามารถพิเศษของแต่อาชีพ สามารถเรียนรู้ทักษะได้จาก NPC ของแต่ละสายอาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  • Class Attribute - ทักษะพิเศษของแต่ละอาชีพ แสดงผลตลอดเวลา
  • Skill Attribute - ทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ มีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา
Link


แผนที่ Npc เปลี่ยนอาชีพ & เรียน Attribute ในเมืองแรก

แผนที่เมือง Klaipeda
ระบบ Item


ระบบ Item Equipment นั้น ไม่ต่างจากเกม MMORPG ทั่วไปสักเท่าหร่ แต่จะมีระบบพิเศษเพิ่มเข้ามา ดังนี้
  • ค่า Potential : ค่ากันแตกของอาวุธ ในกรณีที่ตีอาวุธแตก เจาะรู หรือแลกเปลี่ยน ค่า Potential จะลดลง 1 หากค่า Potential น้อยกว่า 0 อาวุธจะหายไป
  • ค่าความทนทาน : โดยปกติอาวุธยิ่งใช้งานมากประสิทธิภาพก็จะลดลง หากท่านไม่ซ่อมแซมอาวุธเลย อาวุธก็มีสิทธฺ์พังได้เช่นกัน ท่านสามารถซ่อมแซม Item ได้จาก Npc หรือซ่อมแซมโดยอาศัยสกิล จากอาชีพ Squire ก็ได้เช่นกัน


ระบบ Item แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก้ Normal, Magic, Rare, Unique


ระบบธาตุในเกม

ตารางธาตุในเกม Tree of Savior

ธาตุ Normal Fire Ice Thunder Posion Earth Holy Dark
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 50% 150% 100% 100% 100% 100% 100%
Ice 100% 150% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Thunder 100% 100% 150% 50% 100% 50% 100% 100%
Posion 100% 100% 100% 100% 50% 150% 100% 100%
Earth 100% 100% 100% 150% 50% 100% 100% 100%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150%
Dark 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 100%


ตารางการโจมตีและป้องกันในเกม Tree of Savior

DEF
ATK
Cloth Leather Plate Ghost
Slash 150% 100% 75% 75%
Stab 75% 150% 100% 75%
Hit 100% 75% 150% 75%
Magic 100% 100% 100% 150%

ค่า Status ต่างๆ ที่ควรรู้

  • Max Level : 350 (ปัจจุบัน 200)
  • ทุกๆ 1 Level จะสามารถอัพ Status ได้ครั้งละ 1 Point
  • Status ในแต่ละประเภท เมื่ออัพครบ 5 ครั้ง จะได้รับ Status เพิ่มอีก 1 Point
  • Bonus Status จะได้รับเพิ่มขึ้น เมื่อ Rank สูงขึ้น
STR

เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ (Physical Attack) + 1
เพิ่มพลังโจมตีคริติคอล (Critical Attack) + 1
เพิ่มอัตราการแบกของ (Weight Limit) + 5

CON

เพิ่มอัตราการแบกของ (Weight Limit) + 5
อัตราป้องกันการคริติคอล (Critical Resistance) + 1
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP (Hp Recovery) + 1
เพิ่ม Max HP

INT

เพิ่มพลังโจมตีทางเวทย์ (Magic Attack) + 1

SPR

เพิ่ม Max SP
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู SP (SP Recovery) + 1
เจาะบล็อค (Block Penetration) + 1
เพิ่มพลังป้องกันทางเวทย์ (Magic Defense) + 0.2

DEX

อัตราการคริติคอล (Critical Rate) + 1
ความแม่นยำ (Accuracy) + 1
อัตราการหลบหลีก (Evasion) + 1

LEVEL

เพื่ม Max HP
เพื่ม Max SP
HP Recovery +0.5
SP Recovery +0.5
Physical Attack +1
Magic Attack +1
Accuracy +1
Block Penetration +0.5
Physical Defense +0.75
Magic Defense +0.5
Evasion +1
ระบบ Craft/Socket/Upgrade


  • ระบบ Craft Item - สร้างไอเทมและสิ่งของ สามารถใช้งานได้โดยการกดนั่ง (Insert)
  • ระบบ Socket - เจาะรู Item เพื่อนำ Gem ใส่กับอาวุธและเครื่องป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาวุธและชุดเกราะ
  • ระบบ Upgrade - อัพเกรดอาวุธด้วยตัวเอง โดยต้องซื้อทั่งตีเหล็ก (Anvil) เพื่ออัพเกรดอาวุธ


Credit By : Fakeclub Channel

ระบบ Gem

- Gem เป็น Item เพิ่มความสามารถให้กับอุปกรณ์หรืออาวุธ สามารถหาได้จาก Monster ทั่วไป หรือ Boss Monster
สามารถเพิ่มระดับของ Gem ได้สูงสุด Level 6 / Gem จะมีทั้งหมด 4 สี 4 ประเภท ดังนี้


ระบบ Achievement


วิธีการเล่นพื้นฐาน

  • สามารถใช้งานได้ทั้ง Keyboard และ Joystick