Schwarzer Reiter
Schwarzer Reiter
Schwarzer Reiter

Schwarzer Reiter
Concentrated Fire
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Concentrated Fire 15 Schwarzer Reiter Normal Misslie Attack 30 s ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
ยิงด้วยกระสุนจำนวนมากไปยังเป้าหมาย (สามารถใช้งานได้เมื่อขี่บนหลังสัตว์)
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Caracole
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Caracole 15 Schwarzer Reiter Normal Misslie Attack 35 s ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
ยิงกระสุนออกไปด้วยความแรง จนตัวเรากระเด็นถอยออกมาข้างหลัง (สามารถใช้งานได้เมื่อขี่บนหลังสัตว์)
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Limacon
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Limacon 15 Schwarzer Reiter Normal Buff 0 s ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ เมื่อโจมตีขณะที่ขี่สัตว์
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Retreat Shot
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Retreat Shot 15 Schwarzer Reiter Normal Misslie Attack 0 s ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
ยิงศัตรูในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ (สามารถใช้งานได้เมื่อขี่บนหลังสัตว์)
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Wild Shot
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Wild Shot 10 Schwarzer Reiter Normal Misslie Attack 25 s ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
โจมตีใส่ศัตรูด้วยหน้าไม้และปืนที่ถืออยู่ทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Evasive Maneuvering
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Evasive Maneuvering 5 Schwarzer Reiter Normal Buff 45 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
패니언 탑승시 일정 시간 동안 회피율이 증가하고, 이동속도가 감소합니다.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Assault Fire
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Assault Fire 5 Schwarzer Reiter Normal Misslie Attack 60 s ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
이동하면서 앞을 향하여 사격합니다. 전방에 있는 적들은 피해를 받습니다.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Companion Riding
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Companion Riding 1 Passive
คำอธิบายสกิล
สามารถขึ้นขี่พาหนะได้

Pistol: Accuracy
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Pistol: Accuracy 5 Passive
คำอธิบายสกิล
เพิ่ม Accuracy 5% ต่อ Attribute Level เมื่อสวมใส่อาวุธประเภทปืนสั้น

Revolver Mastery
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Revolver Mastery 5 Passive
คำอธิบายสกิล
สร้างความเสียหายให้กับศัตรูประเภท [Mutant] (กลายพันธ์,สัตว์ประหลาด,ไร้รูปร่าง) เพิ่มขึ้น 10% ต่อเลเวล Attribute เมื่อใช้อาวุธประเภท Revolver

Use Pistol
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Use Pistol 1 Passive
คำอธิบายสกิล
สามารถสวมใส่ [ปืนสั้น] ได้ และสามารถโจมตีได้ด้วยการกด C
  Skill Attributes
Concentrated Fire: Enhance
Concentrated Fire
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Concentrated Fire: Enhance 100 Concentrated Fire
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงของสกิล [Concentrated Fire] 1% ต่อเลเวล Attribute
Caracole: Enhance
Caracole
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Caracole: Enhance 100 Caracole
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงของสกิล [Caracole] 1% ต่อเลเวล Attribute
Limacon: Enhance
Limacon
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Limacon: Enhance 100 Limacon
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงของสกิล [Limacon] 1% ต่อเลเวล Attribute
Retreat Shot: Enhance
Retreat Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Retreat Shot: Enhance 100 Retreat Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงของสกิล [Retreat Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Retreat Shot: Nullify Increase
Retreat Shot
Nullify Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Retreat Shot: Nullify Increase 5 Retreat Shot เพิ่ม CD+7 วินาที
คำอธิบายสกิล
ขณะที่ใช้สกิล [Retreat Shot] มีโอกาสที่จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของศัตรู 0.5% ต่อเลเวล Attribute
Wild Shot: Enhance
Wild Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Wild Shot: Enhance 100 Wild Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Wild Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute