Archer
Archer
Archer

Archer
Swift step
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Swift step 15 Archer Normal Melee Buff 36 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล

เมื่ออยู่ในสถานะ Moving Shot จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วคราว

[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Multi Shot
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Multi Shot 15 Archer Normal Misslie Attack 14 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
โจมตีด้วย ลูกศรหลายลูกติดต่อกัน ในพื้นที่ที่กำหนด
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Fulldraw
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Fulldraw 15 Archer Normal Misslie Attack 20 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
โจมตีด้วยลูกศรตรึงศัตรู หากมีศัตรูอยู่ในระยะ จะตรึงศัตรูเข้าด้วยกัน
และสร้างความเสียพร้อมกันเมื่อถูกโจมตี
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Oblique Shot
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Oblique Shot 15 Archer Normal Misslie Attack 0 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
เมื่อโจมตีจะทำให้ลูกธนูชิ่งไปโดนตัวอื่น
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Kneeling Shot
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Kneeling Shot 10 Archer Normal Melee Buff 0 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
นั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล็งเป้าหมาย
เพิ่ม ATK , Speed และระยะการโจมตี
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Heavy Shot
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Heavy Shot 10 Archer Normal Misslie Attack 0 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
เมื่อยิงใส่ศัตรู ศัตรูจะถูกผลักไปข้างหลัง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Twins Arrow
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Twins Arrow 5 Archer Normal Misslie Attack 30 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
ยิงธนู 2 ดอกพร้อมกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Cloth Mastery: Magic
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Cloth Mastery: Magic 50 Passive
คำอธิบายสกิล
ทำให้สวมใส่ [Cloth Armor] ได้
เมื่อสวมใส่ [Cloth Armor] ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไปจะทำให้ SP สูงสุดเพิ่มขึ้นและรับความเสียหายเวทย์ลดลง 5%

เมื่อสวมใส่ 4 ชิ้นขึ้นไปจะทำให้พลังป้องกันเวทย์เพิ่มมากขึ้นและรับความเสียหายเวทย์ลดลงอีก 10% ( รวมเป็น 15% )

Leather Mastery: Dexterity
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Leather Mastery: Dexterity 50 Passive
คำอธิบายสกิล
ทำให้สวมใส่ [Leather Armor] ได้
เมื่อสวมใส่ [Leather Armor] ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไปจะทำให้ค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้น

เมื่อใส่ 4 ชิ้นขึ้นไปจะทำให้ค่าหลบหลีกจากAttributeเพิ่มขึ้นอีก 50%

One-handed Bow Mastery: Ignore Defense
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
One-handed Bow Mastery: Ignore Defense 5 Passive
คำอธิบายสกิล
การโจมตีด้วย [One-handed Bow] จะไม่คิดค่าพลังป้องกันของเป้าหมาย 5% ต่อเลเวล Attribute

Plate Mastery: Defense
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Plate Mastery: Defense 50 Passive
คำอธิบายสกิล
ทำให้สวมใส่ [Plate Armor] ได้
เมื่อสวมใส่ [Plate Armor] ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไปจะเพิ่ม HP สูงสุดและได้รับความเสียหายกายภาพลดลง 5%

เมื่อใส่ 4 ชิ้นจะทำให้ Stamina สูงสุดเพิ่มขึ้นและได้รับความเสียหายกายภาพลดลงอีก 10% ( รวม 15% )

Weapon Swap
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Weapon Swap 1 Active
คำอธิบายสกิล
สลับการใช้งานอาวุธที่ตั้งไว้ได้
Rank 2 ขึ้นไปจึงจะเรียนได้

Two-handed Bow Mastery: Anti-Air
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Two-handed Bow Mastery: Anti-Air 5 Passive
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับ Monster ประเภทบิน 20% ต่อเลเวล Attribute
  Skill Attributes
Multi Shot: Enhance
Multi Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Multi Shot: Enhance 100 Multi Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Multi Shot] 1% ต่อ 1 Level
Multi Shot: Quick Charging
Multi Shot
Quick Charging
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Multi Shot: Quick Charging 1 Multi Shot CD +3s
คำอธิบายสกิล
ลดเวลาการร่าย [Multi Shot] ลงครึ่งนึง
Multi Shot: Critical
Multi Shot
Critical
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Multi Shot: Critical 5 Multi Shot SP +5
คำอธิบายสกิล
เพิ่มอัตราคริติคอลของสกิล [Multi Shot] 1% ต่อเลเวลAttribute
Swift step: Critical
Swift step
Critical
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Swift step: Critical 5 Swift step เพิ่ม CD +5s
เพิ่มการใช้ SP +5
คำอธิบายสกิล
เพิ่มอัตราการ Critical 5% ต่อ 1 Attribute เมื่อใช้สกิล [Swift Step]
Fulldraw: Enhance
Fulldraw
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Fulldraw: Enhance 100 Fulldraw
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Full Draw] 1% ต่อเลเวล Attribute
Fulldraw: Knockback Increase
Fulldraw
Knockback Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Fulldraw: Knockback Increase 5 Fulldraw เพิ่มการใช้ SP +3
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะการผลักของสกิล [Full Draw] 50 หน่วย
Fulldraw: Defense Decrease
Fulldraw
Defense Decrease
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Fulldraw: Defense Decrease 5 Fulldraw เพิ่มการใช้ Sp +5
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่โดนสกิล [Full Draw] จะถูกลดพลังป้องกันทางกายภาพลง 10% ต่อเลเวลAttribute
Oblique Shot: Enhance
Oblique Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Oblique Shot: Enhance 100 Oblique Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Oblique Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Oblique Shot: Slow
Oblique Shot
Slow
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Oblique Shot: Slow 5 Oblique Shot เพิ่มการใช้ SP+5
คำอธิบายสกิล
ในขณะที่ [Swift Step] กำลังทำงานอยู่, ศัตรูที่โดนโจมตีด้วย [Oblique Shot] จะติดสถานะ [Slow] เป็นเวลา 7 วินาที โดยมีโอกาศติดสถานะเท่ากับ 5% ต่อเลเวล Attribute
Kneeling Shot: Enhance
Kneeling Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Kneeling Shot: Enhance 50 Kneeling Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Kneeling Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Kneeling Shot: Critical Chance
Kneeling Shot
Critical Chance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Kneeling Shot: Critical Chance 5 Kneeling Shot เพิ่มการใช้ SP+5
คำอธิบายสกิล
เพิ่มอัตราคริติคอลของสกิล [Kneeling Shot] 2% ต่อเลเวล Attribute
Heavy Shot: Enhance
Heavy Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Heavy Shot: Enhance 100 Heavy Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Heavy Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Twins Arrow: Enhance
Twins Arrow
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Twins Arrow: Enhance 100 Twins Arrow
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Twins Arrow] 1% ต่อเลเวล Attribute