Squire
Squire
Squire

Squire
Arrest
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Arrest 10 Squire Normal Melee Attack 52 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ผูกศัตรูทั้งหมดรวมทั้งบอส เพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Repair
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Repair 10 Squire Normal Melee Attack 60 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เปิดร้านให้บริการการซ่อมแซมอุปกรณ์
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Armor Maintenance
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Armor Maintenance 10 Squire Normal Melee Attack 60 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เปิดร้านเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์และเพิ่มคุณภาพของอุปกรณ์ชั่วคราว สามารถซ่อมแซม เสื้อ กางเกง โล่
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Weapon Maintenance
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Weapon Maintenance 10 Squire Normal Melee Attack 60 s
คำอธิบายสกิล
เปิดร้านเพื่อซ่อมแซมอาวุธและเพิ่มคุณภาพอของอาวุธชั่วคราว
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Base Camp
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Base Camp 5 Squire Normal Melee Attack 21600 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ติดตั้ง BaseCamp สำหรับสมาชิกปาร์ตี้ สมาชิกปาร์ตี้สามารถใช้ BaseCamp เช่นการจัดเก็บหรือเคลื่อนย้าย ระยะเวลาของการbuffsที่ใช้รอบ ๆ ค่ายจะเพิ่มขึ้น
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Refreshment Table
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Refreshment Table 5 Squire Normal Melee Attack 600 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ติดตั้ง Refreshment Table เพื่อเพิ่มความสามารถเครื่องดื่มและอาหารชั่วคราวสำหรับสมาชิกปาร์ตี้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Penalty Reduction
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Penalty Reduction 5 Squire Normal Melee Attack 900 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
Reduces the penalty from incapable of combat.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes
  Skill Attributes
Armor Maintenance: Count Increase
Armor Maintenance
Count Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Armor Maintenance: Count Increase 100 Armor Maintenance
คำอธิบายสกิล
เพิ่ม [Armor Maintenance] 5 ต่อระดับ attribute
Arrest: Slow
Arrest
Slow
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Arrest: Slow 5 Arrest SP +6
คำอธิบายสกิล
[Slowdown] จะอยู่ 4 วินาทีหลังจาก [Arrest] ระยะเวลาของ [Slowdown] จะเพิ่มขึ้น 0.4 ต่อ lv2 ต่อระดับ Attribute
Arrest: Weaken Defense
Arrest
Weaken Defense
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Arrest: Weaken Defense 5 Arrest CD +4s
คำอธิบายสกิล
ลดการป้องกันทางกายภาพของศัตรูที่ถูก [Arrest] 10% ต่อระดับattribute
Refreshment Table: Salad
Refreshment Table
Salad
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Refreshment Table: Salad 10 Refreshment Table
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของSaladจาก [Refreshment Table] โดย 1 นาทีต่อระดับAttribute
Refreshment Table: Sandwich
Refreshment Table
Sandwich
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Refreshment Table: Sandwich 10 Refreshment Table
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของSandwichจาก [Refreshment Table] โดย 1 นาทีต่อระดับAttribute
Refreshment Table: Soup
Refreshment Table
Soup
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Refreshment Table: Soup 10 Refreshment Table
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของSoupจาก [Refreshment Table] โดย 1 นาทีต่อระดับAttribute
Refreshment Table: Yogurt
Refreshment Table
Yogurt
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Refreshment Table: Yogurt 10 Refreshment Table
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของYogurtจาก [Refreshment Table] โดย 1 นาทีต่อระดับAttribute
Repair: Service
Repair
Service
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Repair: Service 5 Repair
คำอธิบายสกิล
เมื่อคุณกำลัง[Repair]อุปกรณ์ อาจจะทำการซ่อมได้ถูกลงครึ่งของจำนวนเงิน โอกาสที่จะเกิดขึ้น 5% ต่อระดับAttribute
Weapon Maintenance: Count  Increase
Weapon Maintenance
Count Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Weapon Maintenance: Count Increase 100 Weapon Maintenance
คำอธิบายสกิล
เพิ่ม [Weapon Maintenance] 20 ต่อระดับAttribute