Wizard
Wizard
Wizard

Wizard
Energy Bolt
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Energy Bolt 15 Wizard Normal Magic Attack 9 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล

รวบรวมพลังเวทย์และยิงใส่ศัตรู
ระยะเวลาในการร่าย 1 วินาที

[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Lethargy
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Lethargy 15 Wizard Normal Magic Buff 18 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ทำให้ศัตรูเซื่องซึม
[ลด] พลังโจมตี พลังป้องกัน อัตราการหลบหลีก ของศัตรูลง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Sleep
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Sleep 15 Wizard Normal Magic Buff 25 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล

ทำให้ศัตรูหลับ
ศัตรูจะตื่นเมื่อได้รับการโจมตีตามที่กำหนดไว้

[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Reflect Shield
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Reflect Shield 15 Wizard Normal Magic Buff 41 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล

สร้างเกราะป้องกัน สามารถสะท้อนการโจมตีได้

[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Earthquake
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Earthquake 15 Wizard Earth Magic Attack 17 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล

ทำให้เกิดแผ่นดินไหว สร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นวงกว้าง

[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Sure Spell
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Sure Spell 10 Wizard Normal Magic Buff 15 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล

การร่ายเวทย์จะไม่ถูกขัดขวางเมื่อได้รับการโจมตี

[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Magic Missile
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Magic Missile 5 Wizard Normal Magic Attack 17 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล

ยิงกระสุนเวทย์มนตร์โจมตีต่อเนื่อง 3 ครั้ง *

[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Quick Cast
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Quick Cast 5 Wizard Normal Magic Buff 13 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล

ลดระยะเวลาการร่ายสกิลลง

[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Cloth Mastery: Magic
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Cloth Mastery: Magic 50 Passive
คำอธิบายสกิล
ทำให้สวมใส่ [Cloth Armor] ได้
เมื่อสวมใส่ [Cloth Armor] ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไปจะทำให้ SP สูงสุดเพิ่มขึ้นและรับความเสียหายเวทย์ลดลง 5%

เมื่อสวมใส่ 4 ชิ้นขึ้นไปจะทำให้พลังป้องกันเวทย์เพิ่มมากขึ้นและรับความเสียหายเวทย์ลดลงอีก 10% ( รวมเป็น 15% )

Leather Mastery: Dexterity
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Leather Mastery: Dexterity 50 Passive
คำอธิบายสกิล
ทำให้สวมใส่ [Leather Armor] ได้
เมื่อสวมใส่ [Leather Armor] ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไปจะทำให้ค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้น

เมื่อใส่ 4 ชิ้นขึ้นไปจะทำให้ค่าหลบหลีกจากAttributeเพิ่มขึ้นอีก 50%

Plate Mastery: Defense
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Plate Mastery: Defense 50 Passive
คำอธิบายสกิล
ทำให้สวมใส่ [Plate Armor] ได้
เมื่อสวมใส่ [Plate Armor] ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไปจะเพิ่ม HP สูงสุดและได้รับความเสียหายกายภาพลดลง 5%

เมื่อใส่ 4 ชิ้นจะทำให้ Stamina สูงสุดเพิ่มขึ้นและได้รับความเสียหายกายภาพลดลงอีก 10% ( รวม 15% )

Weapon Swap
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Weapon Swap 1 Active
คำอธิบายสกิล
สลับการใช้งานอาวุธที่ตั้งไว้ได้
Rank 2 ขึ้นไปจึงจะเรียนได้
  Skill Attributes
Energy Bolt: Enhance
Energy Bolt
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Energy Bolt: Enhance 100 Energy Bolt
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Energy Bolt] 1% ต่อ 1 Level
Energy Bolt: Additional Sleep Damage
Energy Bolt
Additional Sleep Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Energy Bolt: Additional Sleep Damage 3 Energy Bolt SP +8
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตี 50% เมื่อศัตรูอยู่ในสถานะ [Sleep] ด้วย [Energy Bolt]
Lethargy: Enhance
Lethargy
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Lethargy: Enhance 50 Lethargy
คำอธิบายสกิล
เพิ่มบัพการโจมตี Physical และ Magic Attack ของสกิล [Lethargy] 1 หน่วยต่อ 1 Level
Lethargy: Additional Damage
Lethargy
Additional Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Lethargy: Additional Damage 5 Lethargy SP +10
คำอธิบายสกิล
ถ้าศัตรูติดสถานะ [Sleep] จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% เมื่อถูกโจมตีทางกายภาพ
Reflect Shield: Reflect Damage
Reflect Shield
Reflect Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Reflect Shield: Reflect Damage 20 Reflect Shield SP +5
คำอธิบายสกิล
เพิ่มอัตราการสะท้อนการโจมตีของสกิล [Reflect Shield] 1 หน่วย ต่อ 1 Level
แต่จะลด Damage ต่อความเสียหายที่ได้รับ
Earthquake: Enhance
Earthquake
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Earthquake: Enhance 100 Earthquake
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายให้กับสกิล [Earthquake] 1% ต่อ 1 Level
Magic Missile: Enhance
Magic Missile
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Magic Missile: Enhance 100 Magic Missile
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายให้กับสกิล [Magic Missile] 1% ต่อ 1 Level
Quick Cast: Magic Damage
Quick Cast
Magic Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Quick Cast: Magic Damage 5 Quick Cast SP +12
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีทางเวทย์ 10% ต่อ 1 Level เมื่อ [Quick Cast] ทำงาน