Linker
Linker
Linker

Linker
Unbind
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Unbind 1 Linker Normal Magic Buff 0 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ตัดการเชื่อมต่อทั้งหมด
[Level 1]
Physical Link
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Physical Link 15 Linker Normal Magic Buff 20 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เชื่อมโยงเข้ากับสมาชิกในปาร์ตี้เพื่อแบ่งปันความเสียหายที่ได้รับ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Joint Penalty
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Joint Penalty 15 Linker Normal Magic Buff 15 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เชื่อมโยงศัตรูเพื่อรับความเสียหายร่วมกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Hangman's Knot
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Hangman's Knot 15 Linker Normal Magic Buff 10 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ตรึงศัตรูที่ถูกเชื่มโยงเอาไว้เข้าด้วยกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Spiritual Chain
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Spiritual Chain 10 Linker Normal Magic Buff 55 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เชื่อมโยงกับสมาชิกในบาร์ตี้และแบ่งปันบัฟ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Life line
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Life line 5 Linker Normal Magic Buff 60 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ใช้ความสามารถที่สูงกว่าระหว่างคุณกับพันธมิตรที่เชื่อมโยงกันด้วย Spiritual Chain
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes
  Skill Attributes
Hangman's Knot: Additional Damage
Hangman's Knot
Additional Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Hangman's Knot: Additional Damage 5 Hangman's Knot SP +10
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วย Hangman's Knot จะได้รับความเสียหาย 20% จากความเสียหายเวทต่อระดับ Attribute
Hangman's Knot: Splash Defense
Hangman's Knot
Splash Defense
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Hangman's Knot: Splash Defense 5 Hangman's Knot SP +8
คำอธิบายสกิล
ลดอัตราการป้องกันของศัตรูที่โดนตรึงด้วย Hangman's Knot ลง 1
Joint Penalty: Earth
Joint Penalty
Earth
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Joint Penalty: Earth 5 Joint Penalty SP +10
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ได้รับผลจาก Joint Penalty จะได้รับควาเสียหาย "ดิน" เพิ่มขึ้น 10% ต่อระดับ Attribute
Joint Penalty: Electricity
Joint Penalty
Electricity
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Joint Penalty: Electricity 5 Joint Penalty SP +10
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ได้รับผลจาก Joint Penalty จะได้รับควาเสียหาย "ไฟฟ้า" เพิ่มขึ้น 10% ต่อระดับ Attribute
Joint Penalty: Poison
Joint Penalty
Poison
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Joint Penalty: Poison 5 Joint Penalty SP +10
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ได้รับผลจาก Joint Penalty จะได้รับควาเสียหาย "พิษ" เพิ่มขึ้น 10% ต่อระดับ Attribute
Physical Link: Defense
Physical Link
Defense
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Physical Link: Defense 3 Physical Link SP +10
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้เมื่อใช้งาน Physical Link ตามระดับ Attribute
Spiritual Chain: Duration
Spiritual Chain
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Spiritual Chain: Duration 5 Spiritual Chain CD +5s
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของ Spiritual Chain ขึ้น 1 วินาทีต่อระดับ Attribute
Life line: Remaining Defense
Life line
Remaining Defense
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Life line: Remaining Defense 5 Life line CD +5s SP +10
คำอธิบายสกิล
เมื่อใช้ Life line จะได้รับการป้องกันทางกายภาพ 10% ต่อระดับ Attribute
Unbind: Enemy Damage
Unbind
Enemy Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Unbind: Enemy Damage 5 Unbind SP +15
คำอธิบายสกิล
สร้างความเสียหายเวทย์ 100% เมื่อตัดการเชื่อมโยงออกจากกันด้วยสกิล Unbind และจะเพิ่มขึ้น 10% ต่อระดับ Attribute จากเลเวล 2