Krivis
Krivis
Krivis

Krivis
Aukuras
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Aukuras 15 Krivis Fire Magic Buff 120 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างคบเพลิง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ [อัตราฟื้นฟู HP] ของผู้ที่เป็นมิตรในขอบเขตของสกิล
[ลดความแม่นยำ] ของผู้ที่เป็นศัตรูในขอบเขตของสกิล
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Zalciai
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Zalciai 15 Krivis Holy Magic Buff 20 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างวงเวทที่มีผล เพิ่มค่า Critical Attack ให้กับผู้ที่เป็นมิตร หรือ ลดค่า Critical Resistance ของผู้ที่เป็นศัตรู เมื่อเดินผ่านวงเวท
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Daino
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Daino 15 Krivis Holy Magic Buff 6 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่มจำนวนบัพที่สามารถมีได้ของผู้ใช้สกิลและผู้เล่นที่อยู่ในปาร์ตี้เดียวกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Zaibas
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Zaibas 15 Krivis Lighting Magic Attack 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างวงเวทสายฟ้า โจมตีใส่ศัตรูที่เดินเข้ามาในวงเวท
วงเวทจะหายไปเมื่อครบกำหนดเวลา หรือ โจมตีเป้าหมายครบจำนวนครั้งที่ทำดาเมจของวงเวท
สามารถใช้ได้สองครั้งก่อนที่สกิลจะเข้าสถานะ cool down
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Divine Stigma
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Divine Stigma 10 Krivis Holy Magic Attack 36 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ตีตราศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่เป้าหมาย
เมื่อฆ่าเป้ากมายที่ถูกตีตรา ผู้ใช้สกิล และ สมาชิกในปาร์ตี้จะได้รับบัพเพิ่ม STR และ INT
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Melstis
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Melstis 5 Krivis Normal Magic Buff 60 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างวงเวทรอบตัวผู้ใช้ เพิ่มระยะเวลาให้กับบัพที่มีอยู่ของตัวผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Weapon Swap
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Weapon Swap 1 Active
คำอธิบายสกิล
สลับการใช้งานอาวุธที่ตั้งไว้ได้
Rank 2 ขึ้นไปจึงจะเรียนได้

Fire Property Resistance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Fire Property Resistance 5 Active
คำอธิบายสกิล
เพิ่มค่าต้านทานธาตุไฟ 5 หน่วยต่อเลเวล
ลดค่าต้านทานธาตุมืด 3 หน่วยต่อเลเวล
  Skill Attributes
Zaibas: Enhance
Zaibas
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zaibas: Enhance 100 Zaibas
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Zaibas] 1% ต่อ attribute เลเวล
Aukuras: Enhance
Aukuras
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Aukuras: Enhance 50 Aukuras
คำอธิบายสกิล
เพิ่มค่า [ฟื้นฟู HP] ของสกิล [Aukuras] 1.5 หน่วย ต่อ attribute เลเวล
Aukuras: Fire Property Resistance
Aukuras
Fire Property Resistance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Aukuras: Fire Property Resistance 3 Aukuras ใช้ SP เพิ่มขึ้น
10 หน่วย
คำอธิบายสกิล
เมื่ออยู่ในขอบเขตของสกิล [Aukuras] เพิ่มค่า ต้านทานธาตุไฟ 14 หน่วย ต่อ attribute เลเวล
Daino: Duration
Daino
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Daino: Duration 3 Daino Cool Down เพิ่มขึ้น
20 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาที่สกิล [Daino] แสดงผล 40 วินาที ต่อ attribute เลเวล
Divine Stigma: Duration
Divine Stigma
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Divine Stigma: Duration 5 Divine Stigma Cool Down เพิ่มขึ้น
4 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาที่สกิล [Divine Stigma] 1 วินาที ต่อ attribute เลเวล
Melstis: Range Increase
Melstis
Range Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Melstis: Range Increase 1 Melstis
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความกว้างของสกิล [Melstis] เป็น 80 หน่วยในเกม
Zaibas: Splash
Zaibas
Splash
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zaibas: Splash 1 Zaibas ใช้ SP เพิ่มขึ้น
3 หน่วย
คำอธิบายสกิล
เพิ่มคุณสมบัติ [Splash/กระจายดาเมจ] ให้กับสกิล [Zaibas]
สายฟ้าหนึ่งสายจะโจมตีได้หลายเป้าหมาย (ไม่เพิ่มจำนวนครั้งที่ทำดาเมจ)
ต้องเป็น Krivis circle 2 ถึงจะเรียนได้
Zalciai: Duration
Zalciai
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zalciai: Duration 3 Zalciai Cool Down เพิ่มขึ้น
4 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของสกิล [Zalciai] 3 วินาทีต่อ attribute เลเวล
Zalciai: Enhance
Zalciai
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zalciai: Enhance 100 Zalciai
คำอธิบายสกิล
เพิ่ม Critical attack ของสกิล [Zalciai] 1 หน่วย ต่อ attribute เลเวล
Zalciai: Magic Amplification
Zalciai
Magic Amplification
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zalciai: Magic Amplification 4 Zalciai ใช้ SP เพิ่มขึ้น
12 หน่วย
คำอธิบายสกิล
เพิ่มค่า magic amplification (ตัวคูณพลังโจมตีเวท) 12 หน่วย ต่อ attribute เลเวล เมื่อ อยู่ในสถานะ [Zalciai]