Priest
Priest
Priest

Priest
Aspersion
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Aspersion 15 Priest Holy Magic Attack 20 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
โปรยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพของคุณและพันธมิตรของคุณ และจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรู
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Blessing
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Blessing 15 Priest Holy Magic Buff 35 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
มอบพรวิเศษให้แก่เพื่อนร่วมทีมและพันธมิตร ซึ่งจะเพิ่มความเสียหายพิเศษให้แก่การโจมตี (additional damage)
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Monstrance
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Monstrance 15 Priest Holy Magic Buff 23 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างวงเวทย์ขึ้นมาด้านหน้าของเรา ซึ่งจะเพิ่มค่า DEX ให้แก่พันธมิตร ในขณะเดียวกันจะลดค่าหลบหลีกและค่าป้องกันทางกายภาพของศัตรู เพื่อนร่วมทีมจะได้รับผลของสกิลโดยไม่ต้องเหยียบวงเวทย์
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Resurrection
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Resurrection 5 Priest Holy Magic Buff 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ชุบชีวิตเป้าหมายจากการตายในขณะต่อสู้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Sacrament
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Sacrament 10 Priest Holy Magic Buff 90 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่มผลความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตี (additional damage) เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่เราและเพื่อนร่วมทีม
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Revive
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Revive 10 Priest Holy Magic Buff 120 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
หลังจากร่ายสกิลจะปกป้องเราจากความตายในขณะต่อสู้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Mass Heal
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Mass Heal 10 Priest Holy Magic Buff 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ฟื้นฟูพลังชีวิตของเราและพันธมิตรที่อยู่ด้านหน้าของเรา
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Stone Skin
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Stone Skin 5 Priest Holy Magic Buff 60 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่มค่า Blocks ให้แก่เราและเพื่อนร่วมทีมชั่วคราว
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Exorcise
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Exorcise 5 Priest Holy Magic Buff 36 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างวงเวทย์ขึ้นมา สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงแก่ศัตรู จากนั้นจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่เป้าหมายเดิมป็นระยะเวลา 10 วินาที
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Weapon Swap
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Weapon Swap 1 Active
คำอธิบายสกิล
สลับการใช้งานอาวุธที่ตั้งไว้ได้
Rank 2 ขึ้นไปจึงจะเรียนได้

Max Mass increases
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Max Mass increases 10 Passive
คำอธิบายสกิล
เพิ่มอัตราการแบกของ 20 ต่อเลเวล Attribute
  Skill Attributes
Aspersion: Enhance
Aspersion
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Aspersion: Enhance 100 Aspersion
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายของสกิล Aspersion เท่ากับ 1% ต่อเลเวลของ Attribute นี้
Blessing: Additional Buff
Blessing
Additional Buff
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Blessing: Additional Buff 5 Blessing SP +10
คำอธิบายสกิล
เพิ่มจำนวนเป้าหมายที่ได้รับผลของสกิล blessing เท่ากับเลเวลของ Attribute นี้
Blessing: Enhance
Blessing
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Blessing: Enhance 50 Blessing
คำอธิบายสกิล
เพิ่มค่าความเสียหายเพิ่มเติมที่ได้รับจากสกิล Blessing เท่ากับ 2 ต่อเลเวล attribute นี้
Blessing: Number of Attacks
Blessing
Number of Attacks
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Blessing: Number of Attacks 3 Blessing CD +4s
คำอธิบายสกิล
เพิ่มจำนวนการโจมตีที่ได้รับผลของสกิล Blessing เท่ากับ 10 ต่อเลเวลของ Attribute นี้
Exorcise: Enhance
Exorcise
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Exorcise: Enhance 100 Exorcise
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายของสกิล Exorcise เท่ากับ 1% ต่อเลเวลของ Attribute นี้
Monstrance: Duration
Monstrance
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Monstrance: Duration 5 Monstrance CD +4s
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของสกิล Monstrance เท่ากับ 1 วินาที ต่อเลเวลของ attribute นี้
Monstrance: Evasion
Monstrance
Evasion
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Monstrance: Evasion 0 Monstrance SP +10
คำอธิบายสกิล
ในขณะที่สกิล Monstrance แสดงผลอยู่ เพิ่มค่าหลบหลีก 2% ต่อเลเวลของ Attribute นี้
Resurrection: Revive Count
Resurrection
Revive Count
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Resurrection: Revive Count 5 Resurrection SP +5
คำอธิบายสกิล
เพิ่มจำนวนเป้าหมายที่ฟื้นคืนชีพจากผลของสกิล Resurrection เท่ากับ 1 ต่อเลเวลของ attribute นี้
Revive: Duration
Revive
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Revive: Duration 5 Revive CD +15s
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของสกิล Revive เท่ากับ 7 วินาที ต่อเลเวลของ attribute นี้
Sacrament: Dark Property Resistance
Sacrament
Dark Property Resistance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Sacrament: Dark Property Resistance 5 Sacrament SP +5
คำอธิบายสกิล
ในขณะที่สกิล Sacrament แสดงผลอยู่ จะได้รับค่าต้านทานธาตุมืดเท่ากับ 5 ต่อเลเวลของ attribute นี้
Sacrament: Enhance
Sacrament
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Sacrament: Enhance 0 Sacrament
คำอธิบายสกิล
ค่าความเสียหายธาตุแสงเพิ่มเติมที่ได้รับจากสกิล Sacrament เพิ่มขึ้นเท่ากับ x ต่อเลเวลของ attribute นี้