Ranger
Ranger
Ranger

Ranger
Barrage
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Barrage 15 Ranger Normal Misslie Attack 18 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
กราดยิงศัตรูทางด้านหน้า ด้วยลูกธนูจำนวน 5 ดอก
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
High Anchoring
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
High Anchoring 15 Ranger Normal Misslie Attack 20 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
เล็งยิงศัตรูที่อยู่ตรงหน้า สร้างความเสียหายได้หลายเป้าหมาย
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Critical Shot
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Critical Shot 15 Ranger Normal Misslie Attack 0 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
เล็งยิงเป้าหมาย เพื่อหวังผล Critical
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Steady Aim
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Steady Aim 15 Ranger Normal Melee Buff 61 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความสามารถในการเล็ง ทำให้ยิงแรงขึ้น แต่จะทำให้ยิงได้ช้าลง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Time Bomb Arrow
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Time Bomb Arrow 10 Ranger Normal Misslie Attack 43 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
ยิงด้วยลูกธนูติดระเบิด ระเบิดจะสร้างความเสียหายหลังจากยิงแล้ว 5 วินาที
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Bounce Shot
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Bounce Shot 5 Ranger Normal Misslie Attack 15 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
ยิงด้วยลูกธนูที่สามารถชิ่งไปหาเป้าหมายเใกล้เคียงได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Spiral Arrow
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Spiral Arrow 5 Ranger Normal Misslie Attack 36 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
ปืนสั้น
ปืนสั้นและหน้าไม้
คำอธิบายสกิล
ยิงด้วยลูกธนูสว่าน สามารถสร้างความเสียหายได้ Hit
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Weapon Swap
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Weapon Swap 1 Active
คำอธิบายสกิล
สลับการใช้งานอาวุธที่ตั้งไว้ได้
Rank 2 ขึ้นไปจึงจะเรียนได้
  Skill Attributes
Barrage: Enhance
Barrage
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Barrage: Enhance 100 Barrage
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายเมือใช้สกิล [Barrage] 1% ต่อเลเวล Attribute
High Anchoring: Enhance
High Anchoring
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
High Anchoring: Enhance 100 High Anchoring
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายเมือใช้สกิล [High Anchoring] 1% ต่อเลเวล Attribute
Critical Shot: Enhance
Critical Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Critical Shot: Enhance 100 Critical Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายเมือใช้สกิล [Critical Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Time Bomb Arrow: Enhance
Time Bomb Arrow
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Time Bomb Arrow: Enhance 100 Time Bomb Arrow
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายเมือใช้สกิล [Time Bomb Arrow] 1% ต่อเลเวล Attribute
Bounce Shot: Enhance
Bounce Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bounce Shot: Enhance 100 Bounce Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายเมือใช้สกิล [Bounce Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Spiral Arrow: Enhance
Spiral Arrow
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Spiral Arrow: Enhance 100 Spiral Arrow
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายเมือใช้สกิล [Spiral Arrow] 1% ต่อเลเวล Attribute
Bounce Shot: Slow
Bounce Shot
Slow
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bounce Shot: Slow 5 Bounce Shot CD +5 วินาที
เพิ่มการใช้ SP+5
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วย [Bounce Shot[ มีโอกาสทำให้ Slow 10% ต่อเลเวล Attribute
Barrage: Knockback
Barrage
Knockback
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Barrage: Knockback 3 Barrage เพิ่ม CD +4 วินาที
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วย [Barrage] มีโอกาสถูกทำให้ล้ม โอกาส 10% ต่อเลเวล Attribute
Spiral Arrow: Critical
Spiral Arrow
Critical
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Spiral Arrow: Critical 3 Spiral Arrow CD +7 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มโอกาส Critical เมื่อใช้สกิล [Spiral Arrow] 10% ต่อเลเวล Attribute
Steady Aim: Enhance
Steady Aim
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Steady Aim: Enhance 50 Steady Aim
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายของสกิล [Spiral Arrow] 2 หน่วยต่อเลเวล Attribute