TOKEN / VIP คืออะไร ?
        AdminTop 1 year ago   -   1491   Views


TOKEN / VIP คืออะไร ?

TOKEN คือ Item พิเศษที่สามารถซื้อได้จาก TP Shop โดยจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับตัวละครทุกตัวในไอดีเดียวกัน และสามารถนำมาขายในตลาดได้

ราคาปัจจุบัน : 99 TP
ระยะเวลา Token : 30 วัน

คุณสมบัติของ TOKEN

  • เรียน Attribute ได้ทีละ 2 อัน - Attribute ที่ต้องใช้เวลาเรียนสามารถเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลา
  • ภาษีในการขายของ จากที่ต้องเสีย 30% จะเสียแค่ 10% - สามารถตั้งขายและรับเงินได้ทันที ไม่ต้องรอเวลา 2 ชม.
  • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3 หน่วย
  • EXP เพิ่มขึ้น 20%
  • สามารถ Trade ได้ 30 ครั้ง/เดือน
  • เพิ่มการรับ BUFF อีก 1 ช่อง
  • เพิ่มอีโมชั่นพิเศษ สามารถแสดงท่าทางต่างๆ ได้
  • เพิ่มรอบการลงดันเจี้ยนจาก 2 ครั้งเป็น 3 ครั้ง
  • ขายของในตลาดได้ครั้งละ 10 ชิ้น
  • สามารถโอนของผ่านตัวละครในไอดีเดียวกันได้
 

คุณสมบัติพิเศษ เมื่อกดใช้งาน Token (สามารถตรวจสอบได้โดยการกด F1)เพิ่มอีโมชั่นต่างๆ น่ารักมากมาย laughingเมื่อได้รับบัพจาก Token จะแสดง Icon ที่มุมซ้ายบน
 
ที่มา : https://www.facebook.com/groups/280601578770772/permalink/606768949487365/