วิธีการเปลี่ยนอาชีพ Swordsman (Circle 2)
        AdminTop 1 year ago   -   10618   Views


วิธีการเปลี่ยนอาชีพ Swordsman (Circle 2)

 เงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพ

อาชีพที่ต้องการ : Swordsman

Class Level : 15

ขั้นตอนการรับ Quest

- เมื่อ Class Level ครบ 15 แล้ว จะมีปุ่ม Advancement ขึ้นมาทางด้านขวามือ ให้กดคลิกที่ ปุ่ม Advancement แล้วเลือกอาชีพ Swordsman Circle 2
และ Quest จะบอกให้เรากลับไปหา NPC Swordsman Master ที่เมืองเพื่อเปลี่ยนอาชีพ 

เงื่อนไข Quest

- ล่าไอเทม Stone Orca Core จำนวน 10 ชื้น ซึ่งสามารถหาได้จาก Monster ชื่อว่า Stone Orca ที่ Crystal Mine F1

จากนั้นให้กลับมาหา NPC Swordsman Master ที่เมืองอีกครั้งเพื่แนำ Stone Orca Core กลับมาให้ NPC

เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนอาชีพ Swordsman (Circle 2) ได้แล้วครับ