รวมคำย่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเกมออนไลน์
        AdminTop 1 year ago   -   10040   Views


รวมคำย่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเกมออนไลน์

 

คำย่อ คำเต็ม แปลไทย
LFM Looking For Member มีตี้อยู่แล้วหาคนเข้าตี้ 
LFP Looking For Party ไม่มีตี้ แต่อยากตี้ด้วย
LFG Looking For Group หากลุ่มอยู่ หรือหา Guild
omw On My Way กำลังไป
ty Thank You ขอบคุณ
ty4p Thank You For Party ขอบคุณที่ให้ร่วมปาร์ตี้
idk I Don't Know ฉันไม่รู้
dunno Don't Know ไม่รู้
no Nope ไม่ !!
sry Sorry ขอโทษ
d/c Disconnect เน็ตหลุด
nvm Never Mind ช่างเถอะ
NP No Problem ไม่มีปัญหา
AKA As Know As เป็นที่รู้ๆ กันว่า
dps Damage Per Second ความเสียหาย Dmg/วินาที
gn Good Night ฝันดี
see ya See You Again แล้วเจอกันใหม่
bb Bye Bye ลาก่อน
99 Nicely Night ฝันดี
gz/gratz Congratulation ยินดีด้วย
AFK Away from keyboard ไม่อยู่หน้าจอ
brb Be Right Back เดี๋ยวกลับมา
ASAP as soon as possible ด่วน/เร็ว ที่สุดเท่าที่จะทำได้
u2 You too คุณด้วย 
ppl People ผู้คน
WTB Want To Buy ต้องการซื้อ , รับซื้อ
WTS Want To Sell ต้องการขาย
WTT Want To Trade ต้องการแลกเป็นสิ่งของ
ofter ofter เสนอราคา
c/o current offer  ราคาที่เสนอขาย
b/o buy offer  ราคาที่มีคนเสนอมา
Wanna Want To ต้องการ
Gonna Going To กำลังจะ
I Gotta I have got to ฉันต้อง...
alrdy/alr Already พร้อมแล้ว
rdy Ready พร้อมมั้ย ?
W8 Wait รอก่อน
m8 mate เพื่อน
gr8 great เยี่ยม
imo in my opinion ฉันมีความเห็นว่า...
lol Laugh of loud หัวเราะหนักมาก
ROFL Rolling On Floor Laughing ฮามาก ขำกลิ้ง
LMAO Laugh My Ass Off แม่มฮาอิ๊บอ๋าย
Yep Yes เออ, อือ
btw By the way อย่างไรก็ตาม
gtg Got to go ฉันจะไปแล้วนะ
TP Teleport วาป
ch Channel ไป Channel 1 , 2