อธิบายเกี่ยวกับ Attribute - Enhance จำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละ LV
        AdminTop 1 year ago   -   3279   Views


อธิบายเกี่ยวกับ Attribute - Enhance จำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละ LV

 

- ใน TOS สกิลเกือบทั้งหมดที่เป็น atk skill จะมี Attribute: Enchant ให้อัพ โดยจะเพิ่ม 1% Dmg ของสกิลนั้นต่อเลเวว สูงสุดที่ Lv 100
- ค่าอัพเกรด"เริ่มต้น" ของแต่ละ Skill จะแตกต่างกันไปตาม Class ที่เราได้สกิลนั้นมาเป็นครั้งแรก อาทิ meteor ได้มาจาก element2 ซึ่งเป็นคลาส C5 ดังนั้นค่าอัพเริ่มต้นจะอยู่ที่ 5000, magic missile ได้มาจาก c3 ค่าเรียน 3000, frost cloud มาจาก element3(C6) ค่าเรียนเริ่มต้น 6000 etc.
- สูตรคำนวณค่าอัพในแต่ละเลเวว:
ค่าอัพ attribute ในแต่ละเลเวว = ค่าเรียนเริ่มต้น*(1.07)^(n-1) โดยที่ n คือเลเวว attribute ที่เราต้องการอัพ
ตัวอย่าง: ค่าอัพ att fireball lv 51 ต้องใช้เงิน = 2000*(1.07)^(51-1) = 58914
- สูตรคำนวณค่าอัพทั้งหมดจนถึงเลเววที่เราต้องการ: (สมการตามรูปในเม้นท์แรก) โดยที่
Nx = เลเววสุดท้ายที่เราต้องการอัพ
> ตัวช่วย: https://www.mathsisfun.com/numbers/sigma-calculator.html
วิธีใช้:
1. ช่อง N= ใส่ค่าเลเววที่เราต้องการเริ่มคำนวณลงไป กรณีที่เราจะคำนวณค่าเรียนตั้งแต่เลเววแรกก็ใส่เลข 1 ลงไป
2. ช่องเหนือเครื่องหมาย Σ ใส่เลเววสุดท้ายที่เราต้องการอัพถึง
3. ช่องใหญ่ใส่ไปว่า X*(1.07)^(n-1) แต่ให้เปลี่ยน X เป็นค่าเรียนเริ่มต้นของสกิลที่เราต้องการคำนวณ อาทิ อยากคำนวณค่าเรียนของ meteor(C5) ก็ใส่ 5000 ลงไป

[ค่าเรียน attlvl1-100 ของสกิลในแต่ละ C]
Class 1 = 12,381,661
Class 2 = 24,763,323
Class 3 = 37,144,985
Class 4 = 49,526,647
Class 5 = 61,908,308
Class 6 = 74,289,970

ค่าเรียนดูเยอะเว่อมาก... แต่ทว่าถ้าเราลดเพดานมาเหลือแค่เลเวว 80 ล่ะ?
[ค่าเรียน attlv1-80 ของสกิลในแต่ละ C]
Class 1 = 3,189,062
Class 2 = 6,378,125
Class 3 = 9,567,188
Class 4 = 12,756,250
Class 5 = 15,945,313
Class 6 = 19,134,376

จะเห็นได้ว่าถ้าเราลดเพดานลงมาจากเลเวล 100 เหลืแค่ 80 เราจะเสียตังเพียง 25% ของค่าเรียนทั้งหมดในการอัพถึงเลเวว 100 ซึ่งแสดงว่า... ค่าเรียน att เฉพาะของช่วง lv 81-100 แพงกว่าเงินที่ใช้เรียนตั้งแต่เลเวล 1-80 ไปอีก 3 เท่า