วิธีการเปลี่ยนอาชีพ Linker (Circle 1)
        AdminTop 1 year ago   -   5496   Views


วิธีการเปลี่ยนอาชีพ Linker (Circle 1)

 เงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพ

อาชีพที่ต้องการ : Wizard

Rank Level : 2+

Class Level : 15

ขั้นตอนการรับ Quest

- เมื่อ Class Level ครบ 15 แล้ว จะมีปุ่ม Advancement ขึ้นมาทางด้านขวามือ ให้กดคลิกที่ ปุ่ม Advancement แล้วเลือกอาชีพ Linker Circle 1
และ Quest จะบอกให้เรากลับไปหา NPC Linker Master ที่เมืองเพื่อเปลี่ยนอาชีพ 

เงื่อนไข Quest

- ให้ไปกำจัด Monster ที่ Tenet Chapel 1F โดยให้กำจัด Monster ดังต่อไปนี้

  • Corylus - 5 ตัว
  • Pawnd - 5 ตัว
  • Galok - 1 ตัว (มีแค่ 3 ตัวใน Map)

เสร็จแล้วให้กลับมาหา NPC Linker Master เพื่อรับภารกิจต่อไป

- NPC จะให้เราไปที่ Tenet Chapel 1F อีกครั้ง ให้เรานำของบางอย่างที่อยู่ในกล่อง

แล้วนำกลับมากให้ NPC Linker Master เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนอาชีพ Linker (Circle 1) ได้แล้วครับ