[น้ำยา Stamina + 5 ถาวร] Soldier Lint's Favor
        AdminTop 1 year ago   -   3951   Views


[น้ำยา Stamina + 5 ถาวร] 

ชื่อเควส: Soldier Lint's Favor
แผนที่ : Overlong Bridge Valley ( LV.64 )
รางวัล : น้ำยาเพิ่ม Stamina + 5 (ถาวร)

วิธีทำ

  1. กดนั่งเพื่อคุยกับ Npc จะมี Quest พิเศษโผล่มา
  2. ให้กำจัด Monster Dunaro เพื่อนำ Dunaro's Hind Leg จำนวน 5 อันมาให้กับ NPC
  3. เมื่อล่า Item ครบแล้วจะได้น้ำยาเพิ่ม Stamina + 5 (ถาวร) และเสร็จสิ้นภารกิจ