ตำแหน่ง Boss ที่ดรอป Chest Key LV3 (Level ที่แนะนำ 100 - 110)
        AdminTop 1 year ago   -   5501   Views


ตำแหน่ง Boss ที่ดรอป Chest Key LV3


 

Map : Entrance of Kateen Forest ( Level 106 )

Boss : Deadborn ( Level 107 )

 

 

Map : Owl Burial Ground ( Level 109 )

Boss : Throneweaver ( Level 109 )

 

 

ส่วนที่เหลือยังไม่มีข้อมูลเพราะ Level ไม่ถึง

ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลให้อยู่ครับ