วิธีการเปลี่ยนอาชีพ Archer (Circle 3)
        AdminTop 1 year ago   -   8808   Views


วิธีการเปลี่ยนอาชีพ Archer (Circle 3)

 เงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพ

อาชีพที่ต้องการ : Archer (Circle 2)

Class Level : 15

ขั้นตอนการรับ Quest

- เมื่อ Class Level ครบ 15 แล้ว จะมีปุ่ม Advancement ขึ้นมาทางด้านขวามือ ให้กดคลิกที่ ปุ่ม Advancement แล้วเลือกอาชีพ Archer Circle 3
และ Quest จะบอกให้เรากลับไปหา NPC Archer Master ที่เมืองเพื่อเปลี่ยนอาชีพ 

เงื่อนไข Quest

- ให้ไปกำจัด Boss Vubbe Fighter ที่ Miner's Village (หน้าถ้ำเหมือง)

จากนั้นให้กลับมาหา NPC Master Archer ที่เมือง เพื่อทำภารกิจต่อไป

** หมายเหตุ : แนะนำให้พก Potion ไปเยอะๆ เพราะ Boss ถึกมาก

- NPC Archer Master จะให้เราไปหา NPC Hunter ที่ East Siaulia Woods โดยจะให้ทำภารกิจ กำจัด Monster Glizardon จำนวน 2 ตัว ที่ Tenet Chapel B1

แล้วนำ Item ไปส่งให้กับ NPC Quarrel Shooter Master

 

 

- กลับมาหา NPC Quarrel Shooter Master ที่เมืองเพื่อส่งภารกิจ เราจะได้หนังสือรับรองมา แล้วกลับไปหา NPC Master Archer

 

- NPC Master Archer จะให้เราไปหา NPC Ranger Master แล้วส่งหนังสือให้กับเขา

เสร็จแล้วก็กลับมาหา NPC Master Archer อีกครั้งเพือเปลี่ยนอาชีพ

เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนอาชีพ Archer (Circle 3) ได้แล้วครับ