วิธีการเปลี่ยนอาชีพ Highlander (Circle 1)
        AdminTop 1 year ago   -   17247   Views


วิธีการเปลี่ยนอาชีพ Highlander (Circle 1)

 เงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพ

อาชีพที่ต้องการ : Swordsman

Class Level : 15

ขั้นตอนการรับ Quest

- เมื่อ Class Level ครบ 15 แล้ว จะมีปุ่ม Advancement ขึ้นมาทางด้านขวามือ ให้กดคลิกที่ ปุ่ม Advancement แล้วเลือกอาชีพ Highlander
และ Quest จะบอกให้เรากลับไปหา NPC Highlander Master ที่เมืองเพื่อเปลี่ยนอาชีพ 

เงื่อนไข Quest

- ล่า Monster Vubbe Miner จำนวน 25 ตัว ซึ่งสามารถพบได้ที่ Crystal Mine F1

จากนั้นให้กลับมาหา NPC Highlander Master ที่เมืองอีกครั้งเพื่อส่งเควสให้กับ NPC

เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนอาชีพ Highlander ได้แล้วครับ