Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

454 Skill Attributes

Flare: Additional Damage
Flare
Additional Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Flare: Additional Damage 10 Flare SP +6
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายของ Flare ขึ้น 10 ต่อเลเวลของ Attribute แก่เป้าหมายที่สวมเครื่องแต่งกายประเภทเกราะ
Flare: Enhance
Flare
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Flare: Enhance 100 Flare
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายของ Flare ขึ้น 1% ต่อเลเวลของ Attribute
Enchant Fire: Fire Property Resistance Decrease
Enchant Fire
Fire Property Resistance Decrease
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Enchant Fire: Fire Property Resistance Decrease 5 Enchant Fire CD +10 SP +12
คำอธิบายสกิล
ลดความต้านทานธาตุไฟของเป้าหมายใกล้เคียงลง 10% เมื่อใช้ Enchant Fire เป็นเวลา 5 วินาที ต่อเลเวลของ Attribute
Firewall: Fire Property Resistance Increase
Firewall
Fire Property Resistance Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Firewall: Fire Property Resistance Increase 5 Firewall SP +10
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายของธาตุไฟขึ้น 5 วินาที ต่อเลเวลของ Attribute เมื่อพันธมิตรยืนอยู่ใน Firewall
Firewall: Enhance
Firewall
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Firewall: Enhance 100 Firewall
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายของ Firewall ขึ้น 1% ต่อเลเวลของ Attribute
Fireball: Flame Debuff
Fireball
Flame Debuff
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Fireball: Flame Debuff 5 Fireball CD +8 SP +5
คำอธิบายสกิล
ทำให้เป้าหมายมีโอกาสได้รับสถานะเผาไหม้ 5 วินาที เมื่อโจมตีด้วย Fireball โดยมีโอกาส 10% ต่อเลเวลของ Attribute (ความเสียหายของสถานะเผาไหม้ขึ้นอยู่กับค่า INT ของตัวละคร)
Fireball: Enhance
Fireball
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Fireball: Enhance 100 Fireball
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายให้กับ Fireball ขึ้น 1% ต่อเลเวลของ Attribute
Tincturing: Magic Amplification Increase Potion
Tincturing
Magic Amplification Increase Potion
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Tincturing: Magic Amplification Increase Potion 15 Tincturing
คำอธิบายสกิล
ได้รับตำราปรุงยาเพิ่มพลังเวทมนตร์เพื่อผสมด้วยสกิล Tincturing
Tincturing: Critical Attack Increase Potion
Tincturing
Critical Attack Increase Potion
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Tincturing: Critical Attack Increase Potion 15 Tincturing
คำอธิบายสกิล
ได้รับตำราปรุงยาเพิ่มค่าอัตราการโจมตีคริติคัล เพื่อผสมด้วยสกิล Tincturing
Tincturing: Block Increase Potion
Tincturing
Block Increase Potion
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Tincturing: Block Increase Potion 15 Tincturing
คำอธิบายสกิล
ได้รับตำราปรุงยาเพิ่มค่าบล็อคเพื่อผสมด้วยสกิล Tincturing