Invocation : Demon Spirit
Invocation: Demon Spirit
Invocation
Demon Spirit
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Invocation: Demon Spirit 30 Invocation เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
เพิ่มโอกาสสูงขึ้น 1% ต่อหน่วยที่จะเรียกวิญญาณระดับสูง