Mastema : Enhance
Mastema: Enhance
Mastema
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mastema: Enhance 100 Mastema
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้สกิล [Mastema] 0.5% ต่อหน่วย