Invocation : Deliver
Invocation: Deliver
Invocation
Deliver
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Invocation: Deliver 3 Invocation เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีธาตุความมืดอีก 5% ต่อหน่วยให้กับเพื่อนที่อยู่ใกล้วิญญาณด้วยสกิล [Invocation] * มีผล 2 เท่าเมื่อใช้สกิลนี้กับผู้เล่น