Pole of Agony : Duration
Pole of Agony: Duration
Pole of Agony
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Pole of Agony: Duration 5 Pole of Agony เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาการใช้สกิล [Pole of Agony] ที่โจมตีศัตรูอีก 0.8 วินาทีต่อหน่วย