Snipe : Stun
Snipe: Stun
Snipe
Stun
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Snipe: Stun 10 Snipe เพิ่มการใช้ SP + 15
คำอธิบายสกิล
เมื่อโจมตีด้วย [Snipe] มีโอกาสที่ศัตรูติดสถานะ Stun เป็นเวลา 3 วินาที โอกาสสำเร็จ 3.5% ต่อเลเวล Attribute